Hoe maak ik een categorie aan binnen mijn webshop?

Categorieën onder je webshop zijn een belangrijk onderdeel waar enige aandacht aan besteed dient te worden. Met een heldere indeling maak je het eenvoudiger voor je klanten om te navigeren binnen je producten. En op die wijze snel een aankoop kunnen maken. Deel dit helder in, maar zorg ervoor dat je dit ook niet teveel onderverdeeld. Als klanten 5 stappen nodig hebben om naar het gewenste product te komen dan kan dit al zorgen voor afhaken. Zorg hier dus in voor een indeling die overzichtelijk is, en een goede balans hierin heeft. 

Zodra je nagedacht hebt over jouw indeling kan je deze gaan aanmaken met de volgende stappen, navigeer binnen het menu aan de linkerzijde naar Catalogus -> Categorieën zodra je bent ingelogd binnen je webshop. 

Hoe maak ik een categorie aan binnen mijn webshop?


Hierna kan je in het scherm wat opent op de volgende knop drukken om een categorie aan te maken: 

Hoe maak ik een categorie aan binnen mijn webshop?


Hier kan je vervolgens de naam van de categorie invoeren, en enige andere opties vastleggen. Zoals of deze categorie gelijk actief dient te zijn op de site. Of dat deze eerst nog even onzichtbaar dient te zijn. 

De naam van de Categorie is het beste zonder vreemde tekens erin te zetten, en houdt dit dus op een logische naam. 

Hoe maak ik een categorie aan binnen mijn webshop?

Met plaats onder is van deze categorie een subcategorie aan te maken, dit is ook op een later tijdstip nog te wijzigen indien je dit graag anders wilt inrichten. 

Hoe maak ik een categorie aan binnen mijn webshop?


In het categorie overzicht waarna je hier hier weer terugkomt kan je ook op elk tijdstip een categorie verwijderen, of even deactiveren om de categorie te verbergen op de hoofdsite. 

Dit zijn alle stappen die nodig zijn om een categorie aan te maken binnen je webshop, hier kunnen nu artikelen aan gekoppeld worden, en verder ingericht worden.