IDEAL SSH key aanmaken in Windows

Om in Windows de nodige bestanden aan te maken voor IDEAL zijn de volgende stappen nodig:

  • Download PuTTY aan de hand van volgende link: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
  • Start de PuTTY generator op naam van : puttygen.exe
  • In de sectie Parameters kies je voor SSH2 DSA en druk je op Generate
  • Daarna beweeg je de muis willekeurig over het aangegeven vak, hierna zal de private key worden gemaakt.  Je slaat dit daarna op en rond de activering af van IDEAL.

 

Het certificaat  zal opgevraagd moeten worden bij je bank, de private key kan op bovenstaande manier gemaakt worden.